X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
1385/01/16
توسط: بهاره

زندگی زیباست ... .

زندگی رسم خوشایندی است.

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق.

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

زندگی جذبه دستی است که می چیند،

زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است.

زندگی تجربهء شب پره در تاریکی است.

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.

من ندانم که چرا می گویند:

اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست،

و چرا در قفس هیچ کس کرکس نیست، گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟

چشم را باید شست، جور دیگر باید دید.

آب در یک قدمی است،

روشنی را بچشیم، شب یک دهکده را وزن کنیم،

خواب یک آهو را.

و بدانیم اگر نور نبود،

منطق زندهء پرواز دگرگون می شد.

و بدانیم که پیش از مرجان خلاءی بود در اندیشه دریاها.

زندگی خالی نیست: مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست.

آری؛ تا شقایق هست، زندگی باید کرد.