X
تبلیغات
رایتل
1386/04/17
توسط: بهاره

من قرص مخصوص خودمو میخوام!

قرص های زرد برای سردرد

قرص های قرمز برای سرما خوردگی

آبی برای بی خوابی

سبز برای گلودرد

نارنجی برای کمبود آّهن

صورتی برای فشار خون

سفید برای افسردگی

بنفش برای ریزش مو

خاکستری برای سرگیجه

قهوه ای برای استخوان درد

***

نه! نیست!

پیدا نمی کنم.

نایاب شده است

این قرص های کمبود تو

در تمام داروخانه های این حوالی

 و من مشابه قبول نمی کنم!

1386/04/13
توسط: بهاره

سهم من!


اگر سهم من از این همه ستاره

سوسوی غریبی است

غمی نیست !

همین انتظار رسیدن شب، برایم کافی است .
1386/04/08
توسط: بهاره

چرا اتفاقی که منتظرشم نمی افته؟

این عشق ماندنی
این شعر بودنی
این لحظه های با تو نشستن
سرودنی ست

این لحظه های ناب
در لحظه های بی خودی و مستی
شعر بلند حافظ
از تو شنودنی ست

این سر
- نه مست باده،
این سر که مست
مست دو چشم سیاه توست
اینک به خاک پای تو می سایم
کاین سر به خاک پای تو با شوق سودنی ست

تنها تو را ستودمت که بدانند مردمان
محبوب من به سان خدایان ستودنی ست

من پاکباز عاشقم
از عاشقان تو
با مرگم آزمای
با مرگ اگر که شیوه تو آزمودنی ست


این تیره روزگار
در پرده غبار دلم را فرو گرفت
تنها به خنده
یا به شکر خنده های تو
گرد و غبار از دل تنگم زدودنی ست

در روزگار هر که ندزدید مفت باخت
من نیز می ربایم
اما چه ؟
- بوسه،
بوسه از آن لب ربودنی ست


تنها تویی که بود و نمودت یگانه بود
غیر از تو، هر که بود
هر آنچه نمود
نیست

بگشای در به روی من و عهد وعشق بند
کاین عهد بستنی
- این در گشودنی ست


این شعر خواندنی
این عشق ماندنی
این شور بودنی ست


این لحظه های پر شور
این لحظه های ناب
این لحظه های با تو نشستن
- سرودنی ست

1386/04/01
توسط: بهاره

خدا... عشق... تو...

انگار نبودی
انگار نیستی
انگار نه انگار که من دلم گرفته
انگار نه انگار که باران می آید و چتری برای من نیست

دیشب خواب خدا را دیدم
یک کلبه درختی ساخته بود
توی آسمان ِ خودش ، برای تنهایی ِ من، برای اینکه دور شوم از این همه بی تفاوتی آدم ها، از این همه دوری ها، از این همه درد ها از این همه عشق های دروغ، از این همه لذت های ساده!
خواب دیدم خدا دستم را گرفته، از نردبان چوبی بالا می روم، بالای ِ بالا، تا اوج آسمان، جایی که اینقدر درد ها کوچک می شوند که دیگر اتفاقاتی مهم نیستند.
می روم ، می نشینم پیش خدا، توی کلبه، پایین را نگاه می کنم.
دنیا کوچک است
تو کوچکی
آن همه عشق که برایم بزرگ بود هم ، حالا کوچک است
فقط خداست
فقط خداست که حالا بزرگ شده
بزرگ تر از همه چیز

می خواهم خدا برایم بزرگ باشد
خدا که بزرگ باشد، همه چیز برایم کوچک است
همه چیز برایم ساده هست
همه چیز