X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
1386/01/02
توسط: بهاره

تنها...

به زیر چتری نشسته ام خسته از راه و زیر باران تنهایم به یادت سر میکنم

یاد روزهای با تو

به یاد شبهای با تو که زمانه چطور دوری را پیشه ساخت و تنهایی را سرنوشت قرار داد

آری !!!!!!!

ولی خواهانم موجب تغییر نشد و این بود که یادتوهمیشه و همه وقت در قلب من بدست استاد کار عاشقی حک شود

آری زمانه خوب راهی بر گزید

چرا؟

چرا خوب؟

چون اگر روزی از یکدیگر جدا شدیم خاطر تو در قلبم نقش بسته است واین میشود که هیچ هنگام به دور از تو نباشم

و اگر زمانی به مثل این به زیر باران بودم و به دور از تو قدم می زدم یاد تو همراه من هست وهیچ زمان تنها نباشم .