1385/04/30
توسط: بهاره

آسمونی

خواستم امشب به زبون ستاره ها حرف بزنم
ولی گفتم محاله کسی بفهمه
خواستم به زبون بارون صحبت کنم
ولی گفتم کسی باور نمیکنه
خواستم به زبون ماهی ها حرف بزنم
ولی گفتم الان میگن این دختره خل شده دهنشو همینجوری بازو بسته میکنه
گفتم هر جوری شده حرفمو به زبون گلهای یاس میگم
ولی گفتم الان همه میگن بابا حرفتو به فارسی سلیس بزن
تصیمیم رو گرفتم هر جوری شده باید آسمونی با شما حرف بزنم
ولی نه
مگه کسی متوجه میشه؟
راستی کسی اینجا پیدا میشه که یه زبان غیر از زبان آدمیزاد بلد باشه؟

راستی تو چی؟
تو زبون دیگه ای بلدی؟
اگه بلدی به من و بقیه هم یاد بده
یاد بده
یاد بده
یاد بده
یاد .....
چون فقط یاده که میمونه........
خوب فهمیدم چیکار کنم
امشب اصلا حرف نمیزنم.