1385/03/23
توسط: بهاره

باز هم دوستت دارم ...

 

از رفتن های بسیار نمی هراسم


از پیمودن راه های طولانی


و ایستادن پشت چراغ های قرمز طولانی خسته نمی شوم!


هرگز

اگر مقصد تو باشی


حتی اگر هرگز با من نباشی


حتی اگر دستانت در جیب های عشق من جا نگیرد


وقتی از سرمای تنهایی می لرزی

حتی اگر نگاهت بر نگاه من نرقصد


باز هم چشمانت را دوست می دارم...!